Aktualni projekti

Projekti tijekom 2016:

 • Istraživanje vodozemaca i gmazova na području šume Žutice
 • Inventarizacija i vrednovanje faune noćnih leptira na Natura 2000 područjima, livadama uz rijeku Bednju I-V
 • Vodozemci i gmazovi otoka Lokruma
 • Inventarizacija i kartiranje vretenaca Nacionalnog parka Brijuni
 • Praćenje naseljavanja faune vretenaca na novoobnovljenu lokvu na Donjem Kamenjaku
 • Edukativne radionce za djecu Priče iz špilje
 • Istraživanje faune noćnih leptira na Natura 2000 području Strahinščice i Ivanščice te drugih hidrofilnih područja unutar Krapinsko - zagorske županije
 • Izrada zbirke kukaca za Prirodoslovni muzej u Dubrovniku
 • Monitoring jelenka (Lucanus cervus) u PP Lonjsko polje
 • Monitoring i kartiranje jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum) i velike šumarice (Anemone sylvestris) na području ekološke mreže Vejalnica i Krč
 • Utvrđivanje stanja staništa suhe brdske livade na plohi Bedenik na području ekološke mreže Vejalnica i Krč
 • Istraživanje staništa i provedba monitoringa ivanjskog rovaša, Ablepharus kitaibelii, na području Parka prirode Papuk
 • Populacijska istraživanja čovječje ribice (Proteus anguinus) u špiljama Miljacka

 

 Projekt zaštite riječne kornjače Mauremys rivulata

 

rijena kornjaa projekt

 

Riječna kornjača je jedna od dvije vrste slatkovodnih kornjača u Hrvatskoj.

Preliminarna istraživanja prijašnjih godina pokazala su da je riječna kornjača u Hrvatskoj prisutna samo na području Dubrovačko – neretvanske županije u 3 međusobno izolirane populacije.

Potvrđeni lokaliteti predstavljaju krajnji sjeverozapadni dio rasprostranjenosti te su izrazito bitni za očuvanje ove vrste na području Republike Hrvatske.

 

Za više informacija o kornjačama i projektu posjetite internetsku stranicu projekta.

 

 

„KARST" - The Dinaric Arc Karst biodiversity conservation programme

  

Od 1.9.2016. godine Udruga Hyla započela je rad na dvogodišnjem projektu radnog naziva „KARST" – The Dinaric Arc Karst biodiversity conservation programme kojeg financira MAVA fondation pour la nature. Projekt je podijeljen u tri aktivnosti koje uključuju popisivanje lokvi i močvarnih staništa hrvatskih otoka i uključivanje volontera te edukaciju djece, nastavak zaštite čovječje ribice te zaštite ostale bioraznolikost i jačanje Hyla-e kao udruge.


Jedan je od ciljeva podići razinu svijesti i potaknuti ljude da volontiraju i aktivno se bave očuvanjem lokalnih vodenih staništa i dugo nakon prestanka projekta i našeg odlaska. Ne smijemo zaboraviti i najmlađe čiji ćemo ekološki duh dodatno rasplamsati predavanjem i radionicama o važnosti lokvi.


Nastavit će se raditi monitoring čovječje ribice na određenim lokacijama, te je jedan od najvećih izlaznih proizvoda cijelog projekta publiciranje Atlasa vodozemaca i gmazova Hrvatske te terenskog vodiča. Preko projekta će se održati i regionalna radionica te će se zaposliti IUCN stručnjak za procjenu ugroženosti vrsta.


Kroz redovite objave na našoj web i Facebook stranici, radionice i konferencije i pojavljivanje u medijima, u godinama trajanja ali i nakon završetka projekta, cilj nam je postati jedna od vodećih udruga u regiji koja se bavi proučavanjem i zaštitom bioraznolikosti.Joomla templates by a4joomla