Završeni projekti

 

2016.

Istraživanje vodozemaca i gmazova na području šume Žutice

Inventarizacija i vrednovanje faune noćnih leptira na Natura 2000 područjima, livadama uz rijeku Bednju I-V

Vodozemci i gmazovi otoka Lokruma

Inventarizacija i kartiranje vretenaca Nacionalnog parka Brijuni

Praćenje naseljavanja faune vretenaca na novoobnovljenu lokvu na Donjem Kamenjaku

Edukativne radionce za djecu Priče iz špilje

Istraživanje faune noćnih leptira na Natura 2000 području Strahinščice i Ivanščice te drugih hidrofilnih područja unutar Krapinsko - zagorske županije

Izrada zbirke kukaca za Prirodoslovni muzej u Dubrovniku

Monitoring jelenka (Lucanus cervus) u PP Lonjsko polje

Monitoring i kartiranje jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum) i velike šumarice (Anemone sylvestris) na području ekološke mreže Vejalnica i Krč

Utvrđivanje stanja staništa suhe brdske livade na plohi Bedenik na području ekološke mreže Vejalnica i Krč

Istraživanje staništa i provedba monitoringa ivanjskog rovaša, Ablepharus kitaibelii, na području Parka prirode Papuk

Populacijska istraživanja čovječje ribice (Proteus anguinus) u špiljama Miljacka

 

 

2015.

 

2015. Projekt integracije Eu Natura2000 / komponenta Informacijski sustavi ekološke mreže /  „Terenskog istraživanja i laboratorijske obrade radi prikupljana novih inventarizacijskih podataka za sljedeće taksonomske skupine: Actinopterygii i Cephalaspidomorphi, Amphibia i Reptilia, Aves, Chiroptera, Decapoda, Lepidoptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptera“ (Field research and laboratory processing for collecting new inventory data for taxonomic groups: Actinopterygii and Cephalaspidomorphi, Amphibia and Reptilia, Aves, Chiroptera

 

2015. PROTEUS- Projekt istraživanja i zaštite čovječje ribice /The Olm, Proteus anguinus in Croatia - Conservation research project plan (f: MAVA Fondation pour la Nature)


2015. Istraživanje faune danjih leptira i vretenaca na Natura 2000 područjima - livade uz rijeku Bednju u Varaždinskoj županiji (f: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije)


2015. Istraživanje dnevnih leptira u Parku prirode Medvednica (f: Javna ustanova "Park prirpde Medvednica")


2015. Istraživanje vrijednosti i značaja lokvi otoka Krka kroz istraživanje herpetofaune u okviru projekta "LOKNA" (f: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Primorsko-goranske županije PRIRODA)


2015. Monitoring (praćenje stanja) kopnene kornjače (Testudo hermanni) i autohtonih vrsta zmija na području NP Mljet (f: Javna ustanova "Nacionalni park Mljet")


2015. Start of Karst Viper monitoring programme in Bosnia and Herzegovina (f: Rufford small grant)


2015. Istraživanje i obnova lokve na Kamenjaku (f: Javna ustanova Kamenjak)


2015. Istraživanje populacije četveroprugog kravosasa (Elaphe quatuorlinetata) i crvenkrpice (Zamenis situla) na Natura 2000 području Ravni kotari (kod: HR2001361) (f: Natura Jadera, Javna ustanova za upravljanjem zaštićenim dijelovima na području Zadarske županije)


2015. Istraživanje stranih invazivnih vrsta herpetofaune na zaštićenim područjima Grada Zagreba (f: Javna ustanova Maksimir)


2015. Ombla Istraživanje potopljenih dijelova Omble na području ekološke mreže HR2001010 Paleoombla - Ombla i značajnog krajobraza Rijeka dubrovačka (f: Javna ustanova za upravljanjem zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko - neretvanske županije)


2015. Speleološka, speleoronilačka i biospeleološka istraživanja ponora Jasena (Vrgorac) (f: Hrvatske vode)


2015. Istraživanje mogućnosti lociranja golf igrališta "Matalda" na području Punta Križa na otoku Cresu - "Herpetofaune" (f: Urbin d.o.o.)2015. Istraživanje stranih invazivnih vrsta herpetofaune na zaštićenim područjima grada Zagreba. (f. Javna ustanova Maksimir)

 

2015. Zaštita riječne kornjače Mauremys rivulata (f: Javna ustanova za upravljanjem zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko - neretvanske županije)

 

2015. Prvi Balkanski herpetološki simpozij (Organiziran u sklopu 12. Hrvatskog biološkog kongresa)

 

2015. Izrada zbirke kukaca za Prirodoslovni muzej u Dubrovniku


2014.

 

2014. PROTEUS- Projekt istraživanja i zaštite čovječje ribice /The Olm, Proteus anguinus in Croatia - Conservation research project plan (f: MAVA Fondation pour la Nature)


2014. Zaštita riječne kornjače Mauremys rivulata (f: Javna ustanova za upravljanjem zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko - neretvanske županije)


2014. Promidžba i edukacija o vrijednostima prirode (bioraznolikosti) Međimurja (f:Javna ustanova za zaštitu prirode Međimurska priroda)


2014. Istraživanje vodozemaca i gmazova na području planirane Hidroelektrane Janjići (f: Geonatura d.o.o.)


2014. Priprema, organizacija i održavanje radionice za izradu Plana upravljanja ivanjskim rovašem (Ablepharus kitaibelii) u Hrvatskoj (f: Državni zavod za zaštitu prirode)


2014. Monitoring čovječje ribice na području Drežničkog polja i okolice (f: HEP - Proizvodnja d.o.o.)2014. Istraživanje i vrednovanje žute poljarice (Dolichophis caspius) na Lastovskom otočju.


2014. Monitoring zelene krastače i gatalinke te inventarizacija faune vretenaca na području Parka prirode Telašćica (f: Javna ustanova PP Telašćica)


2014. Edukacijska knjižica o riječnoj kornjači, Mauremys rivulata (f: Grad Dubrovnik)

 

2014. Inventarizacija i vrednovanje faune vretenaca (Odonata) na području PP Medvednica (f: BIOM, JU PP Medvednica)


2014. Monitoring (praćenje stanja) velikog vodenjaka - Triturus carnifex i velikog dunavskog vodenjaka - Trituris dobrogicus na području kontinentalne biogeografske regije u Republici Hrvatskoj tijekom 2014. godine (f: Državni zavod za zaštitu prirode)

 

2014. Procjena rizika invazivnosti za 16 stranih vrsta kornjača (F: Državni zavod za zaštitu prirode)

 

2014. Projekt integracije Eu Natura2000 / komponenta Informacijski sustavi ekološke mreže /  „Terenskog istraživanja i laboratorijske obrade radi prikupljana novih inventarizacijskih podataka za sljedeće taksonomske skupine: Actinopterygii i Cephalaspidomorphi, Amphibia i Reptilia, Aves, Chiroptera, Decapoda, Lepidoptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptera“ (Field research and laboratory processing for collecting new inventory data for taxonomic groups: Actinopterygii and Cephalaspidomorphi, Amphibia and Reptilia, Aves, Chiroptera

 

2013.

 

2013. Istraživanje i vrednovanje žute poljarice (Dolichophis caspius) i zelene krastače (Pseudepidalea viridis) na Lastovskom otočju (f: Javna ustanova Park prirode ˝Lastovsko otočje˝)


2013. Istraživanje i vrednovanje žute poljarice (Dolichophis caspius) na otoku Olibu (f: Natura Jadera, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije)


2013. Istraživanje žute poljarice (Dolichophis caspius) na području Osječko – baranjske županije (f: Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije)


2013. Istraživanje žute poljarice (Dolichophis caspius) na području Vukovarsko – srijemske županije (f: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije)


2013. Istraživanje herpetofaune Varaždinske županije (f: Javna Ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije)


2013. Thyphlops - istraživanje zmije sljeparice na Dugom otoku (f: Javna ustanova "Natura Jadera")


2013. Populacijska istraživanja riječne kornjače Mauremys rivulata u okviru projekta "Značajni krajobraz Konavoski dvori i rijeka Ljuta" (f: Javna ustanova za upravljanjem zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko - neretvanske županije)


2013. Riječna kornjača, Mauremys rivulata (f: Grad Dubrovnik)

 

2012.

 

2012. Edukativna izložba "Prihvati izazov! Upoznaj zmije Hrvatske" u Zoološkom vrtu Zagreb (u partnerstvu s Zoološkim vrtom Zagreb)

 

2012. Inventarizacija herpetofaune na području Javne ustanove Kamenjak (f: Javna ustanova Kamenjak)


2012. Istraživanje herpetofaune Brodsko - posavske županije (f: Državni zavod za zaštitu prirode)


2012. Skriveni svijet - Natura 2000 (f: Ministarstvo kulture)


2012. Lokve - život na kršu (f: Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Zaklada Adris, Javna ustanova Natura Jadera, Zadarska županija)


2012. Istraživanje riječne kornjače Mauremys rivulata na području Dubrovačko - neretvanske županije (f: Javna ustanova za upravljanjem zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko - neretvanske županije)


2012. - 2013. Istraživanje i monitoring ivanjskog rovaša (Ablepharus kitaibelii) (f: Park prirode Papuk)


2012. - 2013. PROTEUS- Projekt istraživanja i zaštite čovječje ribice /The Olm, Proteus anguinus in Croatia - Conservation research project plan (f: Zoological Society of London EDGE grant; MAVA Fondation pour la Nature; Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund)

 

2011.

 

2011. Edukativna izložba „Zmije otrovnice u Hrvatskoj“ u Zoološkom vrtu Zagreb (u partnerstvu s Zoološkim vrtom Zagreb i Hrvatskim društvom za biološka istraživanja)

 

2010. - 2012. Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske - izrada prijedloga kategorizacije ugroženih vrsta te izrada tekstova i karti rasprostranjenosti za drugo revidirano izdanje Crvene knjige (f: Državni zavod za zaštitu prirode)

  

2011. - 2014. Populacijska istraživanja planinskog žutokruga Vipera ursinii macrops na području JU NP Paklenica i JU PP Velebit (u partnerstvu s Hrvatskim društvom za biološka istraživanja)

  

2011. - 2012. Populacijska istraživanja riječne kornjače, Mauremys rivulata, u Hrvatskoj (f: Javna ustanova za upravljanjem zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko - neretvanske županije)

 

2011. Edukativna izložba „Zmije otrovnice u Hrvatskoj“ u Zoološkom vrtu Zagreb (u partnerstvu s Zoološkim vrtom Zagreb i Hrvatskim društvom za biološka istraživanja)

  

2011. - 2012. Inventarizacija herpetofaune na području Jezera kod Njivica, otok Krk (f: Javna ustanova Priroda)

  

2011. - 2012. Lokve ekološke mreže Krapinsko - zagorske županije (f: Javna ustanova za upravljanjem zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije)

  

2011. - danas. Hyla herpetološki bilten - znanstveno-stručni časopis o istraživanjima vodozemaca i gmazova na području jugoistočne Europe (on-line, dostupan na web stranicama udruge)

  

2010.

 

2010. Istraživanje herpetofaune i nadopuna "Analitičke studije herpetofaune s Dodatka II Direktive o zaštiti divlje faune i flore za potrebe izrade prijedloga potencijalnih Natura 2000 područja" na osnovu dodatnih terenskih istraživanja (f: Državni zavod za zaštitu prirode)

 

2010. Vodozemci i gmazovi Parka prirode Medvednica (f: Javna ustanova PP Medvednica)

 

2010. Građani za čiste vode i prirodna vodena staništa, Zagreb (f: Zaklada Zamah)

 

2010. Istraživanje vodozemaca i gmazova PP Vransko jezero (f: Javna ustanova Park prirode Vransko jezero)

 

2010. Istraživanje distribucije crnog daždevnjaka (Salamandra atra) u cilju određivanja regionalnog stupnja ugroženosti po IUCN smjernicama (f: Državni zavod za zaštitu prirode)

 

2010. - 2012. Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske - izrada prijedloga kategorizacije ugroženih vrsta te izrada tekstova i karti rasprostranjenosti za drugo revidirano izdanje Crvene knjige (f: Državni zavod za zaštitu prirode)

 

2009.

 

2009. Razmnožavanje crvenouhe kornjače (Trachemys scripta elegans) u parku Maksimir (f: Javna ustanova Maksimir)

 

2009. Herpetofauna Bare Dvorine i Sovskog jezera (f: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Brodsko-posavske županije; Udruga Odbor za uređenje Sovskog jezera)

 

2009. Proljetno buđenje - vodozemci (f: Grad Velika Gorica)

 

2009. Istraživanje rasprostranjenosti crnog daždevnjaka (Salamandra atra), običnog daždevnjaka (Salamandra salamandra), obične krastače (Bufo bufo) te šumske smeđe žabe (Rana dalmatina) u šumskim staništima PP Učka (f: Javna ustanova PP Učka)

 

2009. Istraživanje rasprostranjenosti i ekologije ivanjskog rovaša (Ablepharus kitaibelii) u Hrvatskoj (f: Državni zavod za zaštitu prirode)

 

2009. Analitička studija herpetofaune s Dodatka II Direktive o zaštiti divlje faune i flore za potrebe izrade prijedloga potencijalnih Natura 2000 područja (f: Državni zavod za zaštitu prirode)

 

2009. - 2010. Vodozemci i gmazovi područja planinske skupine Obruč. Rasprostranjenost, ugroženost i mjere zaštite (f: Javna ustanova Priroda)

 

2009. - 2011. Istraživanje herpetofaune Turopoljskog luga sa posebnim naglaskom na distribuciju zmija otrovnica u urbanim područjima (f: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije; Grad Velika Gorica)

 

2009. - 2010.; 2012. Istraživanje populacije, areala i monitoring ivanjskog rovaša (Ablepharus kitaibelii) u Parku prirode Papuk (f: Javna ustanova PP Papuk)

 

2004. - 2008.

 

2008. Vodozemci i gmazovi NP Mljet. Rasprostranjenost, ugroženost i mjere zaštite (f: Javna ustanova NP Mljet)

 

2008. Okrugli stol za rješavanje problematike smeđih žaba u Gorskom Kotaru (u suradnji s JU Priroda)

 

2008. - danas. Klub ljubitelja vodozemaca i gmazova - redovna predavanja i edukacija za građane (u partnerstvu s PD Zagreb-Matica, Planinarsko ekološka sekcija)

 

2007. - 2009. Rasprostranjenost i zaštita podvrsta Vipera ursinii macrops i V. ursinii rakosiensis u Hrvatskoj - u partnerstvu s Hrvatskim društvom za biološka istraživanja i Udrugom studenata biologije BIUS

  

2007. - 2008. Poučna staza "Majkovske kornjače" - u suradnji s Općinom Dubrovačko primorje

 

2007. Flora i fauna na području općine Veliki Bukovec (f: Općina Veliki Bukovec)

 

2007. Izložba "Gmazovi i vodozemci Turopolja i uže okolice" (f: Grad Velika Gorica)

 

2007. - 2008.Katalog zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Republici Hrvatskoj (online), Agencija za zaštitu okoliša - izrada tekstova i fotografija za vodozemce i gmazove (f: Agencija za zaštitu okoliša)

 

2006. - 2007. Upoznajmo vodozemce - Prvi na udaru (f: Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe - REC)

 

2006. - danas. Hrvatska herpetološka baza - nacionalna baza podataka vodozemaca i gmazova na području Hrvatske, uključuje literaturne podatke, podatke muzejskih zbirki, podatke izvještaja te diplomskih, magistarskih i doktorskih radova (tzv. siva literatura), podatke terenskih istraživanja HHD-Hyla, podatke pojedinih hrvatskih i stranih istraživača

 

2006. Monitoring crvenouhe kornjače (Trachemys scripta elegans) u parku Maksimir (f: Javna ustanova Maksimir)

 

2005. - 2010. Rasprostranjenost, status i zaštita lombardijske smeđe žabe, Rana latastei, u Hrvatskoj (f: Državni zavod za zaštitu prirode)

 

2005. - 2006. Dinaric Alps rare habitats and species conservation project in Croatia (nosioci projekta: Royal Dutch Society for Nature Conservation, suradnici: Hrvatski prirodoslovni muzej, Zavod za Ornitologiju HAZU, HHD-Hyla, Biospeleološko društvo i Natura; financirano od strane MATRA programa Kraljevine Nizozemske) - aktivnosti HHD-Hyla: terenska istraživanja vodozemaca i gmazova na području Dinarida; izrada prijedloga za uvrštenje pojedinih vrsta gmazova na Dodatke II, IV i V Direktive o zaštiti divljih vrsta faune i flore

 

2005. "Zmije Hrvatske - priručnik za određivanje vrsta", autori S. Lupret Obradović, B. Janev Hutinec, izdavač HHD-Hyla (f: Zagrebačka banka)

 

2004. - 2009. Rasprostranjenost, status i zaštita riječne kornjače, Mauremys rivulata, u Hrvatskoj (f: Državni zavod za zaštitu prirode)

 

2004. - 2005. Crni daždevnjak, Salamandra atra, na Žumberku (f: Javna ustanova PP Samoborsko-žumberačko gorje)

 

1998. - 2003.

 
2003. Međunarodni seminar o uvođenju mjera zaštite za stradavanje vodozemaca na prometnicama - u suradnji s Ekološkim društvom Koprivnica
 
 
2000. “Vodozemci i gmazovi – Ekološki kalendar 2000” - edukativni kalendar s fotografijama i tekstovima o vodozemcima i gmazovima, nakon proteka godine preoblikuje se u edukativnu brošuru.
 

1999. - 2003. Krške lokve - mreža vodenih staništa - partnerstvo s Zelena Istra, Center za kartografijo favne in flore (Slo), Societas herpetologica slovenica - društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev (Slo) (financirao Regionalni centar zaštite okoliša za srednju i istočnu Europu - REC).

 

1999. - 2001. Spasimo vodozemce na prometnicama - u partnerstvu s Ekološkim društvom Koprivnica i suradnji s Udrugom studenata biologije - BIUS i udrugom Zelena Istra; financirali Regionalni centar zaštite okoliša za srednju i istočnu Europu - REC i Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

 

1998. - 1999. Srednjoeuropska godina daždevnjaka - suradnik na projektu; projekt je uključivao nevladine udruge Mađarske, Hrvatske, Slovenije i Jugoslavije pod vodstvom “Mađarske grupe za zaštitu vodozemaca” iz Budimpešte (financirao Regionalni centar zaštite okoliša za srednju i istočnu Europu - REC)
 
1998. "3rd International Symposium on the Lacertidae of the Mediterranean Basin" (3. međunarodni simpozij o guštericama Sredozemlja), otok Cres
 

1998. Multimedijalna izložba "Vodozemci i gmazovi Hrvatske", Dječji odjel Gradske knjižnice Sisak

 

1998. Znanstveno edukativni kamp Paklenica - istraživački kamp za studente biologije u Nacionalnom parku Paklenica.

 

 

Joomla templates by a4joomla