HHD-HYLA je sudjelovala na radionici „Natura 2000 Management Workshop” u Budimpešti, Mađarska od 22. do 23. rujna 2014. godine. Radionica je imala poseban naglasak na upravljanje šumskim područjima na području Alpske i Kontinentalne/Panonske/Stepske/Crnomorske biogeografske regije.

Sastanak je organizirala organizacja CEEweb for Biodiversity uz pomoć ECNC-a (European Center for Nature Conservation) i potporu Europske Komisije kako bi se raspravili vodeći problemi u upravljanju Natura 2000 područjima u ovim biogeografskim regijama u zemljama članicama Europske Unije. U uredu udruge se sada nalaze i sljedeće publikacije koje se mogu pročitati u biblioteci udruge: „The Economic Benefits of Natura 2000 – Factsheet”, „Financing Natura 2000 (EU Funding Opportunities in 2014 – 2020) – Guidance Handbook”, „The Economic Benefits of the Natura 2000 Network” i „Four Highlights from Natura 2000 Forests (NGO Recommendations on Management)”.

nat bud