U proljeće 2015. godine, suradnjom Javne ustanove Kamenjak, Udruge Kal i Hrvatskog herpetološkog društva – Hyla obnovljena je lokva na području Donjeg Kamenjaka. Sve lokve predstavljaju neizmjerno bogatstvo ekosustava, budući da služe kao izvori pitke vode za npr. gmazove, ptice, sisavce, ali i kao stanište za brojne životinjske vrste (beskralježnjaci, ribe, vodozemci).

obnova lokve 1

obnova lokve 2

obnova lokve 3

Nakon obnove, članovi HHD-Hyla posjećivali su lokvu jednom mjesečno kako bi pratili dinamiku naseljavanja raznih životinja, s posebnim naglaskom na herpetofaunu i vretenca. Tijekom svih posjeta, oko novoobnovljene lokve, ali niti u njoj nismo zamijetili niti jednog predstavnika vodozemaca i gmazova vezanih za vodu. To je sasvim razumljivo, budući da lokva dugo vremena nije bila povoljno stanište za mriješćenje vodozemaca i treba proći neko vremensko razdoblje da određene vrste dođu na lokvu.

Za razliku od herpetofaune, vretenca su se na lokvi počela pojavljivati već dva mjeseca nakon njezine obnove. To nije iznenađujuće budući da vretenca lete i samim je time proces naseljavanja brži. U periodu od srpnja do listopada 2015. godine ukupno smo na novoobnovljenoj lokvi zabilježili 14 vrsta vretenaca.

Osim beskralježnjaka na lokvi smo zamijetili i ptice te tragove divljači, a sve to pokazuje kolika je ogromna bila potreba za njezinom obnovom.