Dana 21. srpnja 2014. godine održana je radionica za pripremu SHADOW LISTE za NATURA 2000 ekološku mrežu u Hrvatskoj. Seminar je održan u Hotelu Palace. Koordinatori radionice bili su Dušan Jelić (HHD-HYLA, HIB – Hrvatska), Maja Zagmajster (Slovenija), Milena Šijan (SUNCE – Hrvatska).

shadow lista  1       shadow lista  3

Primarni ciljevi „Shadow list” radionice bili su su: elaboratom ukazati na nedostatke i promjene te ujednačavanje forme svih prijedloga kroz razgovor sa predstavnicima iz Europske komisije. Na radionici je sudjelovalo 40-ak ljudi sa zajedničkom željom usklađivanja SHADOW LISTE.

shadow lista  2