Članovi Hrvatskog herpetološkog društva i Društva za istraživanje krša – Freatik sudjelovali su na 22. Međunarodnoj školi krša ”Klasični krš” uz glavnu temu kongresa ”Krš i mikroorganizmi” koja se odvijala od 16.-20. lipnja 2014 u Postojni.

Predstavili smo novu metodologiju istraživanja populacije vrste Proteus anguinus (hrv. Čovječja ribica) implementiranu u 6 različitih špiljskih sustava te speleoronilačke tehnike korištene u projektu zaštite Čovječje ribice. Kroz postersku prezentaciju pokušali smo informirati znanstvenu zajednicu o istraživanju i napretku projekta. Zbog toga smo predstavili i razgovarali o dodatnim poljima istraživanja radi određivanja područja zaštite što je jedan od glavnih ciljeva projekta. Neophodno je uključiti geologiju (klasifikacija stijena, određivanje geoloških struktura itd.), hidrogeologiju (definiranje drenažne mreže, mjesta ulaska vode u špiljske sustave itd.), geokemiju (praćenje kvalitete vode, konduktiviteta, pH vrijednosti itd.) i GIS tehnologije za postizanje postavljenog cilja. Tijekom kongresa smo prikupljali informacije o mogućnostima korištenja mikrobioloških parametara i istraživanja za izradu protokola radi praćenja stabilnosti staništa vrste Proteus anguinus. Uz to smo razgovarali o problemima pri korištenju gore navedenih podataka pri donošenju zaključaka za određivanje zone/a zaštite.

Projekt:

Projekt PROTEUS – Zaštita čovječje ribice, projekt se provodi pod pokroviteljstvom MAVA fondacije