Europska unija obavezala se štititi biološku raznolikost i zaustaviti njezin gubitak u Europi do 2020. godine, te je u svrhu toga uspostavila Natura 2000 ekološku mrežu. Ta mreža sastavljena je od područja koja su važna za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova unutar Europske unije. Dosad je u ovu ekološku mrežu uključeno oko 30.000 područja na gotovo 20% teritorija EU što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu. U Hrvatskoj je dosad proglašeno oko 1.100 Natura 2000 područja, a jedno od njih su i livade uz rijeku Bednju u Varaždinskoj županiji.

Kako su Natura 2000 područja u Hrvatskoj od posebne važnosti budući da doprinose očuvanju ugroženih divljih vrsta i staništa, odlučili smo provesti projekt inventarizacije danjih leptira i vretenaca livada uz rijeku Bednju. Budući da su zakonom sve vrste vretenaca zaštićene, inventarizacija faune vretenaca, ali i faune leptira Natura 2000 područja povećava važnost i značaj samih zaštićenih područja.

Projekt je financirala Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije.

bednja 5

Na istraživanom području zabilježili smo ukupno 47 vrsta dnevnih leptira. Ovo je poprilično visok broj vrsta, ukoliko uzmemo u obzir da su sva posjećena staništa prilično jednolika i općenito ne predstavljaju pogodna staništa za veliki broj dnevnih leptira. Ukoliko tu brojku stavimo u kontekst faune Hrvatske, koja zasad broji 195 vrsta, možemo zaključiti da na istraživanim livadama možemo pronaći gotovo 25% faune Hrvatske. Ovo ukazuje na visoku raznolikost ovog područja i na važnost za očuvanje istog. Tijekom istraživanja zabilježili smo tri Natura 2000 vrste leptira te šest vrsta s Crvenog popisa leptira Hrvatske.

bednja 3     Bednja 1

Tijekom istraživanja zabilježili smo ukupno 23 vrste vretenaca. Broj vrsta utvrđenih za faunu vretenaca vlažnih livada uz rijeku Bednju predstavlja 32,39% od ukupnog broja vrsta vretenaca u Hrvatskoj. Tako mali broj zabilježenih vrsta vretenaca očekivan je, budući da smo se tijekom istraživanja koncentrirali samo na Natura 2000 staništa unutar kojih nije bilo puno vodenih tijela. Tijekom istraživanja zabilježili smo jednu Natura 2000 vrstu te tri vrste s Crvenog popisa vretenaca Hrvatske.

Ugroženost

Unatoč tome što sve posjećene lokacije spadaju u zaštićeno Natura 2000 područje, prilikom terenskih obilazaka primjetili smo nepravilno upravljanje staništem. Glavni negativni utjecaj kojeg smo primjetili bilo je paljenje dijelova livada, koje služi kao zamjena za uklanjanje pokošene vegetacije s njih. Ovo je neprimjeren način upravljanja livadama koje se nalaze unutar Natura 2000 područja, budući da se na ovaj način unište svi kukci prisutni na tom području, uključujući i jajašca i gusjenice leptira. Ovakva praksa izuzetno je neprimjerena i potrebna je stroža kontrola od strane odgovornih tijela. Umjesto paljenja, potrebno je fizičko uklanjanje pokošenog biljnog materijala s livade, kako bi se spriječio razvoj drugog stanišnog tipa i naseljavanje invazivnih biljaka.

bednja 4

Kako bismo dali još veći značaj Natura 2000 livadama uz rijeku Bednju, tijekom 2016. godine ćemo nastaviti suradnju s Javnom ustanovom te inventarizirati faunu noćnih leptira na Natura 2000 livadama.